Σκοπός της δημιουργίας είναι η επιχειρηματικότητα για να προσφέρει ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον αγορών και να κάνει ενημέρωση σε όλα τα μέλη του είτε πρόκειται για πωλητές είτε για αγοραστές.

 

ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ ΟΣΟ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ EKPTOTIKO.GR ΕΙΝΑΙ

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

1.Το Ekptotiko.gr καθιερώνει τους παρακάτω όρους

Στα πλαίσια των όρων που ακολουθούν υπόκειται η χρήση της ιστοσελίδας μας, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του Ekptotiko.gr   και κάθε προσώπου που κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η χρήση κατά οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας ιστοσελίδας, δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά όπως περιγράφονται στη συνέχεια. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται μονομερώς και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε προς τούτο να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

 

2.Το Ekptotiko.gr   λειτουργεί υπό την εταιρική επωνυμία «ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  » με έδρα ΞΑΝΘΗ(ΤΣΙΜΙΣΚΗ 22), ΑΦΜ . 164475372

Το Ekptotiko.gr   είναι μία διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης παντός είδους προϊόντων. Κάθε Πωλητής μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό (προφίλ), να παρουσιάσει τα προϊόντα του και να τα διαθέσει προς πώληση. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Αγοραστής) μπορεί να συνδεθεί, να αναζητήσει και να εκδηλώσει ενδιαφέρον για, ή/και να αγοράσει κάποιο από αυτά τα προϊόντα. Το Ekptotiko.gr   δημιουργήθηκε για να δώσει στους πωλητές τη δυνατότητα να προβάλλουν διαδικτυακά τα προϊόντα τους και να συνδεθούν με αγοραστές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται για την ορθότητα κάθε αναγραφόμενης πληροφορίας ή συναλλαγής, την ποιότητα των προϊόντων, ενδεχόμενη αλλοίωσή τους, ελλιπή σήμανση αυτών, την αποστολή ή παράδοσή τους καθώς και για τη νομιμότητα κάθε συναλλασσόμενου (Πωλητή και Αγοραστή) και κάθε αγοραπωλησίας. Ο Πωλητής είναι εκ του νόμου υπεύθυνος για την τήρηση των υγειονομικών, αγορανομικών και φορολογικών διατάξεων που αφορούν πωλήσεις   και συναφών προϊόντων. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή πριν την παραγγελία, να ελέγξει την ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους, καθώς και να ζητήσει το αντίστοιχο αξιόγραφο (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) από τον Πωλητή. Το Ekptotiko.gr   δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Οι παρόντες όροι περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πωλητών και των αγοραστών, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα (εφεξής «οι Πωλητές» και «οι Αγοραστές») σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το Ekptotiko.gr (εφεξής «το Ekptotiko.gr») και σε σχέση με τους όρους πώλησης και αγοράς των προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσα από αυτό μεταξύ των Πωλητών και των Αγοραστών. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται προς πώληση από τους Πωλητές στο Ekptotiko.gr είναι πάσης φύσεως προϊόντα (εφεξής «τα Προϊόντα ή το Προϊόν»). Κάθε Πωλητής θα έχει τις απορρέουσες υποχρεώσεις και δικαιώματα από το παρόν κατά το μέτρο που ενεργεί ως Πωλητής στο Ekptotiko.gr  και κάθε Αγοραστής στο μέτρο που ενεργεί ως Αγοραστής. Σε περίπτωση που οι ιδιότητες του Πωλητή και του Αγοραστή συμπίπτουν λόγω της συμμετοχής του ως Πωλητή σε κάποια πώληση και ως Αγοραστή σε κάποια άλλη, τότε θα δεσμεύεται από τους όρους του παρόντος και για τις δύο αυτές ιδιότητες.

 

Β. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ.

Προκειμένου να πωλεί έναντι χρέωσης ένα Προϊόν στο Ekptotiko.gr  ο Πωλητής δημιουργεί έναν λογαριασμό, δικό του προφίλ μέσα στη διαδικτυακή πλατφόρμας του Ekptotiko.gr. πλήρη στοιχεία του όπως ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και η ακριβής διεύθυνση του Παραγωγού ή του Πωλητή απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού. Κάποια από τα στοιχεία που εισάγει ο πωλητής στο προφίλ του θα είναι διαθέσιμα δημόσια σε χρήστες της πλατφόρμας του Ekptotiko.gr. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο Πωλητής θα καλείται από το Ekptotiko.gr προκειμένου  να παραθέσει τα στοιχεία εκείνα που τον νομιμοποιούν, όπως Καταστατικό, Πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΓΕΜΗ, νόμιμη εκπροσώπηση και άλλα, προκειμένου να πιστοποιείται ότι ο Πωλητής είναι μια νομίμως συσταθείσα και υπάρχουσα επιχείρηση.

Με την εγγραφή του, ο Πωλητής αποκτά την εταιρική του σελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Ekptotiko.gr και μπορέι αυτό να δημοσιεύσει τα προϊόντα του σε συσκευασίες και τιμές που επιθυμεί, να δεχτεί παραγγελίες από αγοραστές και να παραδώσει τα Προϊόντα του απευθείας στους Αγοραστές ή να πραγματοποιήσει την αποστολή.

Η δήλωση συμμετοχής κάποιου στο Ekptotiko.gr   υπό την ιδιότητα του Πωλητή θα είναι εμφανής στο συμβαλλόμενο μέρος κατά περίπτωση ώστε να γνωρίζει το αντισυμβαλλόμενο μέρος εάν θα συμβάλλεται με έμπορο ή με καταναλωτή κατά την έννοια του Ν.2251/1994.

 

1.2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ-ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Όταν πρόκειται ένας Αγοραστής να ενημερώνεται και να μπορεί να αγοράζει τα προσφερόμενα από τον Πωλητή Προϊόντα, δημιουργεί λογαριασμό, δηλαδή δικό του προφίλ εισάγοντας τα στοιχεία του στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Ekptotiko.gr.

Με τον τρόπο αυτό, έχει τη δυνατότητα να αναζητά δωρεάν  προϊόντα σε όλη την Ελλάδα.

Καθήκον αλήθειας. Καθένας που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από την ιστοσελίδα, για την πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες της, άμεσα πρέπει να ενημερώνει επιμελώς την ιστοσελίδα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη. Για να κάνει κάποιος δήλωση συμμετοχής στο Ekptotiko.gr με την ιδιότητα του Αγοραστή θα είναι εμφανής στο συμβαλλόμενο μέρος κατά περίπτωση ώστε να γνωρίζει το αντισυμβαλλόμενο μέρος είτε θα συμβάλλεται με Έμπορο είτε με καταναλωτή.

Δεν υπάρχει κόστος υπηρεσίας για τους απλούς επισκέπτες της σελίδας και για τους Αγοραστές .

 

2.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΤΗΡΗΣΗ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ,

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Για να μπορέι κάποιος να κάνει αποστολή και διακίνηση προϊόντων μέσω του Ekptotiko.gr, οι πωλητές και Αγοραστές πρέπει να συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ekptotiko.gr  .

Επίσης, τόσο οι πωλητές και αγοραστές οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας του Ekptotiko.gr   και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών.

Καθένας από τους πωλητές οφείλει να είναι σύννομος και να τηρούν ανελλιπώς όλες τις πάσης φύσεως υγειονομικές, φορολογικές και αγορανομικές διατάξεις που διέπουν την πώληση των προϊόντων τους, ευθυνόμενοι ατομικά για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών. Επιπλέον, είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουν μέσω της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο του Ekptotiko.gr, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, καθώς και στην παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης διέπει την πώληση των προϊόντων. Σε περίπτωση κατά την οποία το Ekptotiko.gr   εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Πωλητή ή του Αγοραστή που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο πωλητής ή/και ο Αγοραστής θα οφείλει να αποζημιώσει το Ekptotiko.gr για τον λόγο αυτό.

Το Ekptotiko.gr   δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Αγοραστή για οποιαδήποτε ελαττωματικότητα ως προς την ποσότητα και ποιότητα των πωλούμενων μέσω της παρούσας διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς και για τη νομιμότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών του Πωλητή. Πλην, όμως, έχει το δικαίωμα τόσο για την προστασία των καταναλωτών, όσο και για την προάσπιση της φήμης, της επωνυμίας του και της ορθής παροχής των υπηρεσιών, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε μη νόμιμη συναλλαγή ή μη συμμορφούμενη με τις οικείες διατάξεις διακίνηση προϊόντων: α) να ζητήσει τις απαιτούμενες πληροφορίες, παραστατικά και αποδεικτικά συμμόρφωσης προς τις διατάξεις αυτές από τον Πωλητή ή/και τον Αγοραστή και β) να διακόψει άμεσα τη συνεργασία με τον Πωλητή ή/και τον Αγοραστή που δεν συμμορφώνεται με αυτές, χωρίς το Ekptotiko.gr να κληθεί σε οποιαδήποτε αποζημίωση.

Οι χρήστες της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεσμεύονται ότι δεν θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής για την τέλεση αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το Δίκαιο του Ελληνικού Κράτους, ή άλλων πολιτειών εφόσον του είναι γνωστά. Περαιτέρω, δεν θα αποστέλλουν, δημοσιεύουν ή μεταδίδουν μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας περιεχόμενο που είναι παράνομο ή προσβλητικό ή βλαπτικό για το Ekptotiko.gr   ή/και για τους χρήστες του ή/και για οποιονδήποτε τρίτο.

Το Ekptotiko.gr   προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να καταγράφουν και να μοιράζονται την άποψή τους σχετικά με τα προϊόντα ή και τα άρθρα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Παρ’ όλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσει υβριστικό, συκοφαντικό ή προσβλητικό για το Ekptotiko.gr      , τους συνεργάτες του ή τους άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Εάν διαπιστωθεί

Σε περίπτωση παροχής ψευδών στοιχείων, το Ekptotiko.gr   διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή και την ολοκλήρωση και αποστολή παραγγελίας, καθώς και να τερματίσει τη συνεργασία με τον χρήστη.

 

3.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Η σύμβαση που συνάπτεται με την εγγραφή του Πωλητή και του Αγοραστή στον ιστότοπο του Ekptotiko.gr   είναι αορίστου χρόνου και, ως τέτοια, μπορεί να τερματισθεί ελεύθερα, άκαιρα και οποτεδήποτε από οποιοδήποτε μέρος (Πωλητή, Αγοραστή, Ekptotiko.gr) και χωρίς την ύπαρξη λόγου για τον τερματισμό.

Εάν ένας Πωλητής επιλέγει να ακυρώσει τον δικό του λογαριασμό ή σε περίπτωση που το Ekptotiko.gr   τερματίσει τον λογαριασμό ενός Πωλητή, είναι αυτονόητο ότι τα προς πώληση προϊόντα του Πωλητή αυτομάτως θα παύσουν να είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, όμως, δεν επηρεάζεται το δικαίωμα του Ekptotiko.gr   να συνεχίσει να καθιστά διαθέσιμα τα Προϊόντα σε Αγοραστές που πραγματοποίησαν την παραγγελία τους πριν από την ακύρωση / τερματισμό του λογαριασμού του Πωλητή μέχρι και την διεκπεραίωση της εν λόγω πώλησης του Προϊόντος.

Μετά τον τερματισμό ή την ακύρωση του Λογαριασμού του Παραγωγού για οποιονδήποτε λόγο και από οποιοδήποτε Μέρος (Πωλητή ή Ekptotiko.gr ), το Ekptotiko.gr   δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει στον Πωλητή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη λόγω λήξης συνεργασίας.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση προσωπικών δεδομένων Αγοραστή για προωθητικές ενέργειες και τo Ekptotiko.gr διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής λογαριασμού Πωλητή σε κάθε περίπτωση που ο Πωλητής χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα Αγοραστή για προωθητικές ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση, το Ekptotiko.gr   διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού κάθε Πωλητή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του Ekptotiko.gr ή/και δεν συμμορφώνεται προς τις οικείες διατάξεις για την πώληση των προϊόντων του, ή/και δεν τηρεί των απαιτούμενο κώδικα συμπεριφοράς προς τους Αγοραστές ή/και δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες που τού ζητούνται από το Ekptotiko.gr   για τη διαπίστωση της νομιμότητας των συναλλαγών του.

Κάθε Αγοραστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τον λογαριασμό του στο Ekptotiko.gr   αρκεί να μην υφίσταται εκκρεμής παραγγελία στον λογαριασμό του με αποτέλεσμα η διαγραφή του λογαριασμού να καταστήσει την αποστολή της παραγγελίας από τον Πωλητή ανέφικτη. Σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη θα φέρει ο Αγοραστής που προέβη σε διαγραφή του λογαριασμού του. Το Ekptotiko.gr   διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διαγραφής του λογαριασμού κάθε Αγοραστή που δεν τηρεί τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του Ekptotiko.gr, καθώς και τον απαιτούμενο κώδικα συμπεριφοράς.

Μηνύματα που είναι πιθανώς υβριστικά, επιθετικά ή προσβλητικά μεταξύ των πωλητών και αγοραστών μέσω του Συστήματος Μηνυμάτων του Ekptotiko.gr μπορούν μετά από καταγγελία να εξεταστούν και να οδηγήσουν σε τερματισμό λογαριασμού Πωλητή ή Αγοραστή.

Οι λόγοι τερματισμού και διαγραφής του λογαριασμού κάθε Πωλητή ή Αγοραστή στο παρόν άρθρο ως είναι ενδεικτικοί και δεν περιορίζουν το δικαίωμα του Ekptotiko.gr να τερματίσει τη συνεργασία και τον λογαριασμό του Πωλητή ή και του Αγοραστή για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή/και αναίτια

Συνεπώς, το Ekptotiko.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε χρήστη ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια.

 

4.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ.

Με την εγγραφή του Πωλητή και την ανάρτηση Προϊόντων στο Ekptotiko.gr, ο Πωλητής δηλώνει και εγγυάται ότι (α) το Προϊόν δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τον Πωλητή ή ότι ο Πωλητής έχει κάθε δικαίωμα ή/και την απαραίτητη άδεια να το πωλεί (β) δικαιούται κατά το νόμο να πουλήσει τα Προϊόντα του σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τηρεί τις οικείες φορολογικές, υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις για την πώληση των προϊόντων του  .

 

5.

ΕΥΘΥΝΗ.

Με την εισαγωγή του ο πωλητής συμφωνεί να αποζημιώνει και απαλλάσσει την εταιρεία «EKPTOTIKO.GR . . . . . . . . .. . . », τις θυγατρικές, τις μητρικές εταιρείες, τις συνδεόμενες εταιρείες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους εκπροσώπους και τους εργαζομένους του Ekptotiko.gr   από οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, απαιτήσεις, ευθύνες, έξοδα ή φορολογικές εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση εγείρεται από οποιονδήποτε Αγοραστή ή τρίτο ή από οποιαδήποτε αγωγή υποβάλλεται από κρατικό ή ρυθμιστικό φορέα κατά του Πωλητή, η οποία οφείλεται σε, προκύπτει από ή σχετίζεται με (i) την πώληση των Προϊόντων από τον Πωλητή μέσω του , (ii) την πραγματική ή υποτιθέμενη παραβίαση των παρόντων όρων από τον Πωλητή, (iii) την πραγματική ή υποτιθέμενη παράβαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων, κανόνων, κανονισμών ή δικαιωμάτων άλλου εκ μέρους του Πωλητή.

Ο Αγοραστής έχει ευθύνη να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πωλητή πριν την παραγγελία, να ελέγξει την ποσότητα και ποιότητα των Προϊόντων πριν την οριστική παραλαβή τους, καθώς και να ζητήσει το αντίστοιχο αξιόγραφο (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής) από τον Πωλητή. Το Ekptotiko.gr   δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Ο εκάστοτε Αγοραστής χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και όλη την ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης των εν λόγω πληροφοριών. Το Ekptotiko.gr   δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη και του παραγωγού και δεν σημαίνει ότι εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη. Το Ekptotiko.gr προβαίνει σε προσπάθεια διασφάλισης ότι οι κριτικές για Προϊόντα που πωλούνται μέσα από αυτό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι ανταποκρίνονται στην ιστορικότητα των συναλλαγών στις οποίες αναφέρονται.

Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις που θα κρίνονται από το Ekptotiko.gr   ανά περίπτωση, διατηρεί το Ekptotiko.gr   το δικαίωμα να μεσολαβεί μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή για την αμεσότερη επίλυση των μεταξύ τους προβλημάτων που προέκυψαν από την πώληση των Προϊόντων, κατά περίπτωση.

Το Ekptotiko.gr   δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση που οι πληροφορίες που παρέχονται από χρήστες ή τρίτους σε σχέση με προσωπικούς ή εμπορικούς λογαριασμούς είναι ελλιπείς, ανακριβείς, παραπλανητικές η απατηλές.

Το Ekptotiko.gr δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη και του παραγωγού και δεν σημαίνει ότι εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη .

To Ekptotiko.gr , οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το Ekptotiko.gr   είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Το Ekptotiko.gr   δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για κάθε είδους σφάλματα και ιούς και για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Επιπλέον, το Ekptotiko.gr   δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια κερδών απορρέει από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εκτός του Ekptotiko.gr, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που ενδέχεται να προέρχονται από το Ekptotiko.gr αλλά πραγματοποιήθηκαν εκτός σύνδεσης ή εκτός του Ekptotiko.gr. To Ekptotiko.gr   μπορεί αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με το Ekptotiko.gr ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και το Ekptotiko.gr   δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Σε περίπτωση κατά την οποία το Ekptotiko.gr   εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Πωλητή που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο τελευταίος θα οφείλει να αποζημιώσει το Ekptotiko.gr   εκ του λόγου αυτού.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από το Ekptotiko.gr, κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή του Ekptotiko.gr   από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

 

6.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ –

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κάθε Πωλητής μπορεί να λάβει μια παραγγελία (εκδήλωση ενδιαφέροντος) από έναν Αγοραστή για ένα Προϊόν που έχει αναρτήσει στο Ekptotiko.gr. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Παραγωγού – Πωλητή να απορρίψει ή να αποδεχθεί την παραγγελία. Σε περίπτωση που επιλέξει να αποδεχθεί την παραγγελία, ο Πωλητής καλείται να αποστείλει αυτήν στον συμφωνηθέντα χρόνο και στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής ή να την παραδώσει ο ίδιος στο χώρο του αγοραστή ή στον χώρο του Πωλητή, κατόπιν συμφωνίας, τηρώντας τις συνομολογημένες ιδιότητες και ποιοτικά κριτήρια του Προϊόντος, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί στο Ekptotiko.gr   με αποκλειστική ευθύνη του Πωλητή. Ο Πωλητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των υγειονομικών, αγορανομικών και φορολογικών διατάξεων που αφορούν παραδόσεις των Προϊόντων. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να ελέγξει το προϊόν κατά την παραλαβή, και αν αυτό δεν πληροί τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει, αν είναι αλλοιωμένο, ή αν δε συνοδεύεται από την απαραίτητη σήμανση και όλα τα απαραίτητα αξιόγραφα (Απόδειξη – Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής), τότε ο Αγοραστής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο και πληροί τα κριτήρια του ορισμού του «Καταναλωτή» κατά το Ν.2251/1994, έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς τον Αγοραστή ή κάποιον τρίτο (π.χ. Μεταφορική Εταιρία) και ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να επιστρέψει κάθε ποσό που έλαβε για την συγκεκριμένη πώληση από τον Αγοραστή συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, εφόσον υπάρχουν. Το ανωτέρω δικαίωμα της υπαναχώρησης θα ισχύει υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Α.3ιβ του Ν.2251/1994, ειδικά για την περίπτωση Προϊόντων τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, κατά την οποία δεν θα ισχύει το σχετικό δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα του Αγοραστή που απορρέουν από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του άρθρου 534 επ. έναντι του Πωλητή, συντρέχουν με τα τυχόν δικαιώματα που φέρει ο Αγοραστής δυνάμει του Ν. 2251/1994 και δεν μπορούν να αποκλειστούν ή περιοριστούν.

Οι Παραγωγοί-Πωλητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τον καθορισμό των τιμών πώλησης των προϊόντων τους στο Ekptotiko.gr (η «Τιμή Καταλόγου»), για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και την ελάχιστη πληροφόρηση σχετικά με τα Προϊόντα και το Ekptotiko.gr  ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαδικασία αυτή.

Η Τιμή Καταλόγου θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν Φ.Π.Α. ή ανάλογους φόρους που περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς, η οποία προβάλλεται στους Αγοραστές. Η τιμή Καταλόγου θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε Ευρώ (€).

Τα παραγγελθέντα Προϊόντα παραδίδονται στους Αγοραστές υπό την ευθύνη του Πωλητή, είτε από τον ίδιο είτε από τρίτον (π.χ. μεταφορική εταιρεία) ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Αγοραστή και Πωλητή. Ενδεικτικά οι τρόποι παράδοσης μπορεί να είναι οι κάτωθι: 1) Παράδοση των Προϊόντων από τον Πωλητή στην έδρα του Αγοραστή. 2.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή στην έδρα του Πωλητή. 3.) Αποστολή των Προϊόντων στην έδρα του Αγοραστή με μεταφορική ή Κούριερ. 4.) Παραλαβή των Προϊόντων από τον Αγοραστή από κάποιο τρίτο σημείο παραλαβής (pick up point).

 

Τρόποι πληρωμής

Ο Αγοραστής μπορεί να εξοφλήσει την παραγγελία του προς τον Πωλητή, με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:1)Πληρωμή με αντικαταβολή με μετρητά στον Πωλητή ή στην εταιρία Κούριερ που έχει επιλέξει ο Πωλητής. Σε περίπτωση πληρωμής με μετρητά, ρητά συμφωνείται ότι την ευθύνη για τη γνησιότητα των παραλαμβανόμενων μετρητών θα φέρει αποκλειστικά ο Πωλητής και ουδόλως θα επηρεάζεται η καταβολή της προμήθειας του Ekptotiko.gr   από τυχόν μη γνησιότητα αυτών.2)Πληρωμή με POS κατά την παραλαβή, όπου στην περίπτωση αυτή, κάτοχος του POS είναι ο πωλητής και τα χρήματα καταλήγουν στο λογαριασμό του.

Διευκρινίζεται ότι η προμήθεια που δικαιούται το Ekptotiko.gr   επί των εκάστοτε παραγγελιών που γίνονται μέσω της πλατφόρμας του οφείλεται από τον Πωλητή ακόμη και στην περίπτωση που η πληρωμή του από τον Αγοραστή κατέστη για οποιονδήποτε λόγο ελαττωματική, καθώς την ευθύνη για την ορθή πληρωμή του, φέρει αποκλειστικά ο Πωλητής.

 

7.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εάν ο Πωλητής πωλήσει οποιοδήποτε Προϊόν μέσω του Ekptotiko.gr  , συμφωνεί να παρέχει στο Ekptotiko.gr   οποιαδήποτε έντυπα, έγγραφα ή άλλες βεβαιώσεις ενδέχεται να ζητήσει το Ekptotiko.gr  , προκειμένου αφενός να ικανοποιήσει τυχόν υποχρεώσεις αναφοράς πληροφοριών ή φορολογικές υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του   από τον Πωλητή και τη συμμόρφωσή του με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αφετέρου να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές που γίνονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου είναι σύμφωνες με τις οικείες διατάξεις. Ενδεχόμενη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του Πωλητή να αποδείξει τη νομιμότητα των συναλλαγών του και τη συμμόρφωση προς το νομικό πλαίσιο θα σημαίνει τη διαγραφή και ολική απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Τίποτα από όσα περιλαμβάνονται στους Όρους του Ekptotiko.gr   δεν συνιστά εργασιακή σχέση, υπηρεσία ή συνεργασία μεταξύ του Ekptotiko.gr   και οποιουδήποτε Πωλητή.

 

8.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Σε αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών από το Ekptotiko.gr  , από την οποία ένας Πωλητής δύναται να παρέχει τα προϊόντα του προς πώληση, ο Πωλητής συμφωνεί ότι το Ekptotiko.gr   θα λαμβάνει προμηθεια  προκειμένου να πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ Πωλητών και Αγοραστών  .

Ο Πωλητής  υποχρεούται να καταβάλει στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του υποδείξει το Ekptotiko.gr το ποσοστό της προμήθειας αυτού   έως την 30ηημέρα του αντίστοιχου της παραγγελίας μήνας, εκτός τυχόν ρητής διαφορετικής συμφωνίας του με το Ekptotiko.gr  .

Η καθυστέρηση καταβολής της ως άνω προμήθειας από τον Πωλητή για διάστημα άνω των επτά (7) ημερών, αποτελεί αυτονόητα λόγο τερματισμού του λογαριασμού του από το Ekptotiko.gr, πέραν της δυνατότητας του τελευταίου για διεκδίκηση αποζημίωσης κάθε ζημίας του.

Το Ekptotiko.gr   δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το πρόγραμμα επεξεργασίας πληρωμών τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις πληρωμών που ενδέχεται να προκληθούν από οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, οποιουδήποτε προγράμματος επεξεργασίας πληρωμών τρίτων. Επιπλέον, ο Πωλητής παραιτείται από κάθε δικαίωμα απαίτησης πληρωμής από οποιονδήποτε άλλον μηχανισμό εκτός από όσους αναφέρονται στο παρόν.

 

9.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Κάθε Αγοραστής και Πωλητής είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβαίνει επί ή μέσω του λογαριασμού του. Προκειμένου να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας, να τηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας σε άλλες υπηρεσίες. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας και δεν μπορείτε να επικυρώσετε με άλλον τρόπο τον λογαριασμό σας στο Ekptotiko.gr, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να είναι μη προσπελάσιμος από εσάς και ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας ενδέχεται να είναι μη ανακτήσιμα.

Επιπλέον, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και το Ekptotiko.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς. Εναπόκειται αποκλειστικά στον παραλήπτη η ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς και την αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το Ekptotiko.gr   και οι συντελεστές στη δημιουργία και συντήρησή του δεν φέρουν και αποποιούνται ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, τη διαβίβαση των δεδομένων, ή πιθανής παραβίασης των όρων χρήσης. Υπενθυμίζουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος συναλλαγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΑΜΕΣΑ

 

10.

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ EKPTOTIKO.GR 

Η παρακίνηση για αγορά ή πώληση εκτός του Ekptotiko.gr   ελλοχεύει πιθανό κίνδυνο απάτης τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους πωλητές. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός του Ekptotiko.gr δε συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα προστασίας Αγοραστή ούτε εντάσσονται στο καθεστώς κριτικών.

Κατά συνέπεια, οι Αγοραστές και οι Πωλητές απαγορεύεται να συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση μιας συναλλαγής εκτός του Ekptotiko.gr. Οι αγοραστές και οι πωλητές δεν μπορούν να μοιραστούν ή να ζητήσουν απευθείας στοιχεία επικοινωνίας πριν από την ολοκλήρωση μιας πώλησης. Οι Αγοραστές και οι Πωλητές δεν μπορούν να προωθήσουν εξωτερικούς συνδέσμους ιστοτόπων ή emails που διευκολύνουν τις πωλήσεις εκτός του Ekptotiko.gr. Οι αγοραστές και οι πωλητές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες χρήστη για να επικοινωνήσουν με κάποιο άλλο μέλος για να αγοράσουν ή να πουλήσουν εκτός του Ekptotiko.gr  . Τέλος, κατά την παράδοση των προϊόντων, οι πωλητές απαγορεύεται ρητά να προσφέρουν καταλόγους ή φυλλάδια που ενθαρρύνουν την παραγγελία αντικειμένων εκτός του Ekptotiko.gr Market.

Κάθε δραστηριότητα χρήστη που δεν ακολουθεί την πολιτική του Ekptotiko.gr θα οδηγήσει σε μια σειρά ενεργειών, όπως για παράδειγμα: αποκλεισμός ορισμένων ή όλων των μηνυμάτων επικοινωνίας σας με άλλα μέλη, μείωση της βαθμολογίας πωλητή, περιορισμοί αγοράς ή πώλησης, αναστολή ή διαγραφή λογαριασμού, εφαρμογή χρεώσεων και ανάκτηση δαπανών για επιτήρηση, παρακολούθηση και εκτέλεση της πολιτικής αυτής. Όλες οι χρεώσεις που καταβάλλονται για λογαριασμούς για τους οποίους αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια επιτήρησης δεν θα επιστραφούν ούτε θα πιστωθούν με άλλο τρόπο στον λογαριασμό σας.

Εάν ένας Πωλητής, αφού έρθει σε επαφή με έναν υποψήφιο αγοραστή μέσω του Ekptotiko.gr, προσφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του ή ζητήσει από τον αγοραστή τα στοιχεία επικοινωνίας του, προκειμένου να του πωλήσει προϊόντα εκτός του συστήματος του Ekptotiko.gr, θα υποχρεούται να καταβάλει στο Ekptotiko.gr τη υμφωνηθείσα   προμήθεια   του/των προς πώληση προϊόντος/ων, ακόμη και αν αυτά τα προϊόντα τελικά δεν πωληθούν, δεδομένης της χρήσης των Υπηρεσιών του Ekptotiko.gr   για την εύρεση και γνωριμία με έναν Αγοραστή.

 

11.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου όπως τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα εμπορικά σήματα της εταιρείας και τα γραφικά αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας «EKPTOTIKO.GR . . . ». Η χρήση της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της δεν σας παραχωρεί την κυριότητα οποιωνδήποτε πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων κατοχής ή συμφερόντων επί αυτής ή επί του περιεχομένου το οποίο προσπελάζετε. Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε, να καλύπτετε ή να αλλοιώνετε οποιεσδήποτε δηλώσεις περί νομικών θεμάτων που εμφανίζονται εντός ή παράλληλα με την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση του υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας ή των συνεργατών της.

 

12.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Ρητώς συμφωνείται ότι οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται μονομερώς και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε προς τούτο να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

 

13.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των Πωλητών και της (EKPTOTIKO.GR . . . . ) που αφορά την ερμηνεία ή και την εφαρμογή των παρόντων όρων θα υπάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια Της ΞΆΝΘΗΣ. Τυχόν μεταβολή της νομοθεσίας ή νομολογίας, μερική ή ολική ακυρότητα ενός από τους όρους του παρόντος, δεν επηρεάζει την ισχύ ή το κύρος των υπολοίπων όρων της συμβατικής σχέσης των συμβαλλομένων μερών.

Κάθε διαφορά που αφορά Προϊόντα που έχουν αγοραστεί από το Ekptotiko.gr   δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), ως προβλέπεται από την ΚΥΑ 70330/2015, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Εφόσον επιθυμείτε την ηλεκτρονική επίλυσης της διαφοράς σας θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

(http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm)

και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες.

Οι εγκεκριμένοι από την χώρα μας Φορείς Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσουν την διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή

“Ο Συνήγορος του Καταναλωτή”

(http://www.synigoroskatanaloti.gr) και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών

(http://www.hobis.gr).

 

14.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, ο χρήστης αποδέχεται τις πολιτικές προστασίας του απορρήτου που εφαρμόζουμε, καθώς και αποδέχεται ότι το Ekptotiko.gr   μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του, στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας απορρήτου που εφαρμόζει.Χρησιμοποιώντας και επωφελούμενος από τις Υπηρεσίες του Ekptotiko.gr  ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η παροχή των υπηρεσιών μας είναι δυνατή μόνο με την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Επισκεφθείτε την Πολιτική Προστασίας του Ekptotiko.gr   για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.